เมื่อวันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2566 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอาหรับเพื่อธุรกิจสุขภาพและการท่องเที่ยว จัดกิจกรรม สัมมนาหลังฝึกสหกิจศึกษา ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2565 โดยจัดกิจกรรม ณ ห้องฉายภาพยนตร์ ชั้น 2 อาคาร 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

16 มีนาคม 2566 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมนักศึกษา

เมื่อวันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2566 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอาหรับเพื่อธุรกิจสุขภาพและการท่องเที่ยว คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้กำหนดจัดกิจกรรม สัมมนาหลังฝึกสหกิจศึกษา ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2565 โดยจัดกิจกรรม ณ ห้องฉายภาพยนตร์ ชั้น 2 อาคาร 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ซึ่งในปีนี้นักศึกษาได้ออกฝึกสหกิจศึกษาจำนวน 18 คน 7 หน่วยงาน ได้แก่
- โรงพยาบาลพญาไท2 กรุงเทพมหานคร
- บริษัทฮัจญ์เซนเตอร์ จังหวัดยะลา
- สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสตูล
- โรงแรมอัลฟาฮัจญ์ หาดใหญ่
- กันเตียง บีวิว รีสอร์ท กระบี่
- โรงเรียนอิสมาอีลียะห์ ตรัง
- โรงเรียนสันติศาสตร์วิทยา ยะลา
- โรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์อิสลาม ปัตตานี